Ατθίς

Μυθολογικό πρόσωπο. Κόρη του Κραναού, βασιλιά της Αθήνας, που πέθανε παρθένα και έδωσε το όνομά της στην Ατθίδα ή Αττική χώρα. Άλλη εκδοχή αναφέρει πως η Α. έκανε με τον Ήφαιστο έναν γιο, τον Εριχθόνιο, που ξαναπήρε τον θρόνο της Αθήνας, διώχνοντας τον Αμφικτύωνα, που τον είχε αρπάξει από τον παππού του Κραναό.
* * *
Ἀτθίς (-ίδος), η (Α)
1. αυτή που προέρχεται από την Αττική ή ανήκει σ' αυτήν
2. ως ουσ. α) (ενν. γῆ) η Αττική
β) η Αττική διάλεκτος
γ) η Αθηναία.
[ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. αττικός].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ἀτθίς — Attic fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • АТТИДА —    • Άτθίς          (собственное прилагательное, подразумевается συγγραφή), историко географическое описание Аттики. Под названием писателей атфеид подразумевается известное число писателей 4 и 3 вв. до Р. X., излагавших на основании памятников и …   Реальный словарь классических древностей

  • Ἀτθί — Ἀτθίς Attic fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀτθίδα — Ἀτθίς Attic fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀτθίδας — Ἀτθίς Attic fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀτθίδες — Ἀτθίς Attic fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀτθίδι — Ἀτθίς Attic fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀτθίδος — Ἀτθίς Attic fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀτθίδων — Ἀτθίς Attic fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀτθίσι — Ἀτθίς Attic fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.